Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ÚSTECKÉHO KRAJE - aktualizace 2020

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ÚSTECKÉHO KRAJE - aktualizace 2020Vyvěšeno: 28. 6. 2022
Sejmuto: 14. 7. 2022
Dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány dále upozorňujeme ve smyslu
ustanovení § 10f odst. 5 na možnost zaslání vyjádření k návrhu koncepce a k vyhodnocení
vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace
o návrhu koncepce. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze
nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea, kód
koncepce ULK025K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K?lang=cs) a také
přímo na webu PRVK Ústeckého kraje https://prvk.kr-ustecky.cz/

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 06. 2022 11:05